Sunday, January 5, 2014

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αναθεωρητές ιστορικοί, ο δούρειος ίππος τής παγκοσμιοποίησης

Του Αντωνίου Α. Αντωνάκου Καθηγητού – Κλασσικού Φιλολόγου Ιστορικού – Συγγραφέως Η βασική αρχή τής προπαγάνδας είναι να λέει κάποιος μία αλήθεια, καλυμμένη με πενήντα ψέματα. Με αυτή την αρχή, ξεκίνησαν να λένε ότι η 25η Μαρτίου ορίσθηκε με διαταγή του Όθωνα ως επίσημη ημέρα ενάρξεως της Επαναστάσεως. Αυτό είναι η αλήθεια, αλλά ταυτόχρονα και η αρχή της αμφισβητήσεως ως ψευδών άλλων σημαντικών, πλήν αληθινών γεγονότων τής Παλιγγενεσίας. Λες και έχει σημασία αν η Επανάσταση άρχισε λίγες ημέρες πριν ή μετά, στις 22, 23, 24, 26 ή 27 Μαρτίου! Το μήνυμα μόνο έχει σημασία, το οποίο έπρεπε να δοθεί. Και τούτο είναι ο συνδυασμός τού Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου με τον Ευαγγελισμό, το χαρμόσυνο, δηλαδή, μήνυμα τής απελευθερώσεως του Γένους. Την ημέρα της 25ης Μαρτίου, είδαμε ακόμη στον ... «ουράνιο δίαυλο», τον Σκάϊ, και μάλιστα δύο φορές, μία εκπομπή με τον τίτλο ... "ελληνικοί μύθοι". Εκεί, διάφοροι "αναθεωρητές καθηγητές", δημοσιογράφοι κ.λπ. βάλθηκαν να αποδείξουν μεταξύ άλλων ότι πολλά από τα γεγονότα, που σημάδεψαν την εθνική παλιγγενεσία ήσαν απλώς μύθοι. Μεταξύ αυτών, πρώτο τη τάξει, το "κρυφό σχολειό". Βεβαίως οι "αναθεωρητές" της ιστορίας ευρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία, εντασσόμενοι στα πλαίσια της συμφωνίας Παπανδρέου – Τζεμ, «περί αναθεωρήσεως των βιβλίων ιστορίας», η οποία με την σειρά της εντάσσεται στο υπό του Κίσσιγκερ ρηθέν καίτοι διαψευσθέν ευρύτερο σχέδιο τής παγκοσμιοποίησης, η οποία δεν θα μπορούσε να επιβληθεί, αν υπήρχαν έθνη και εθνικά κράτη, τρεφόμενα διά του ιστορικού παρελθόντος τους. Ειδικά το ελληνικό, το οποίο είχε και τις πιο βαθιές ρίζες. Ένα από τα πρώτα όπλα τού ελληνισμού, λοιπόν, το οποίο θα έπρεπε να κτυπήσουν, είναι το λεγόμενο "κρυφό σχολειό". Και τούτο, διότι ένα κρυφό σχολειό, δρώντας κάτω από την μύτη τής εξουσίας, διδάσκει, ενώνοντας τις αποκομμένες προγονικές ρίζες, την γλώσσα, την ιστορία, τον πολιτισμό. Έτσι, ακόμη και σήμερα, εποχή προσπάθειας αποκοπής αυτών των ριζών, ένα κρυφό σχολειό θα αποτελούσε τον μεγαλύτερο εχθρό τών παγκοσμίων δυναστών και των εδώ φερεφώνων τους. Ας δούμε, λοιπόν, λίγο πιο επιστημονικά, αν μπορεί να επιβιώσει ένα έθνος τετρακόσια χρόνια, χωρίς συνείδηση της υπάρξεώς του. Λένε οι αναθεωρητές ότι οι Τούρκοι δεν απαγόρευαν την μόρφωση και τα σχολεία. Εδώ αρχίζουν τα ψέματα της προπαγάνδας. Διότι αποκρύπτουν ότι οι Οθωμανοί, μετά την κατάληψη του Χάνδακα, το 1669, σταμάτησαν τις κατακτήσεις, λόγω των "μηχανορραφιών τού χαρεμιού", όπου η κάθε μία σουλτανική σύζυγος προσπαθώντας να προωθήσει τον γιό της στην θέση του σουλτάνου – χαλίφη (τίτλος που όριζε ταυτοχρόνως τον πολιτικό, στρατιωτικό, θρησκευτικό και δικαστικό ηγέτη), έπρεπε να εξολοθρεύσει τους γιους των υπολοίπων γυναικών. Έτσι αυτές προσεταιρίζοντο τους γενιτσάρους, τα επίλεκτα, δηλαδή, οθωμανικά στρατεύματα και με την υπόσχεση υψηλών θέσεων, τους χρησιμοποίησαν στα σχέδιά τους. Με αυτόν τον τρόπο, όμως, οι οθωμανοί σταμάτησαν τις κατακτήσεις. Αυτό σημαίνει λιγότερους φόρους και συνεπώς λιγότερα έσοδα. Με αυτόν τον τρόπο, οι πλούσιοι Έλληνες έμποροι βρήκαν την ευκαιρία να δωροδοκήσουν τούρκους ηγεμόνες και έτσι να τους επιτραπεί να κτίσουν σχολεία στις ιδιαίτερες πατρίδες τους (Ζωσιμαία Σχολή, Καπλαναία Σχολή κ.λπ.) Αυτά, όμως, συνέβαιναν τον τελευταίο αιώνα πριν την Επανάσταση. Μέχρι τότε όμως; Το τί γινόταν φαίνεται από την εξιστόρηση του Γ. Καρά, όπου φαίνεται ότι στην σκοτεινή περίοδο τών πρώτων χρόνων μετά την άλωση το υπόδουλο Γένος φαινόταν καταδικασμένο σε απομόνωση κάτω από έναν δυνάστη πολιτιστικά κατώτερο. Όπως γράφει ο Γ. Καράς (Οι φυσικές – θετικές επιστήμες στον Ελληνικό ΙΗ΄αιώνα) «Όλα έλειψαν, όλα εξηφανίσθησαν... Πού πλέον σχολεία Ελληνικά! Πού Ακαδημίαι Επιστημονικαί!... Πού διδάσκαλοι ή εν συντόμω πού γλώσσα Ελληνική!...» Όλα έπρεπε να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις επιθυμίες μιας αυθαίρετης εξουσίας. Για την ύπαρξη, βεβαίως, τού κρυφού σχολειού υπάρχουν πολλές πηγές, το σύντομο όμως ενός άρθρου δεν μας επιτρέπει να τις αναλύσουμε. Μπορεί όμως κάποιος να αναζητήσει αρκετές από αυτές στο υπέροχο βιβλίο τού Γ. Κεκαυμένου «Το κρυφό Σχολειό» (Εναλλακτικές Εκδόσεις – Άτροπος 11). Εμείς απλώς, σκεπτόμενοι μεγαλοφώνως, αναρωτώμεθα πώς θα διετηρείτο, η γλώσσα και η ιστορία, αν δεν υπήρχε ένα "κρυφό σχολειό"; Ένα σχολειό, το οποίο ήταν ολοζώντανο, κάτω από την μύτη τών Τούρκων και ζούσε στα υπέροχα ελληνικά, τα οποία ακούγονταν στις λειτουργίες τής Μάνας Εκκλησίας, η οποία μάθαινε στα παιδιά της την μητρική ελληνική γλώσσα, με την προσωδία, την χροιά, την γλωσσική συνέχεια. Κι όπως γράφει ο Θέμος Γκουλιώνης στο έργο του "Δημοκρατία, αυτή η άγνωστη", «κι αν οι περισσότεροι δεν καταλάβαιναν πολλά, οι ήχοι έκτιζαν ανεπίγνωστα γλωσσική συνείδηση κι αυτή με την σειρά της συνείδηση εθνική». Όπως αναφέρει ο συγγραφέας, «ήταν το για όλους αόρατο αλλά πανταχού παρόν Κρυφό Σχολειό, με δασκάλους την στρατειά τών ιερέων και των ψαλτάδων και μαθητές το πιστό εκκλησίασμα. Ήταν παντού, ολοζώντανο κάτω από την μύτη των κατακτητών, που δεν το έβλεπαν, δεν το αντιλαμβάνονταν και οι ειδικοί ερευνητές το ψάχνουν μέχρι τις ημέρες μας ασταμάτητα σε διατάγματα σουλτανικά, σε νόμους και φιρμάνια, σε πράξεις συνωμοτικές, πίσω από βαριές κουρτίνες και μέσα σε βαθιές σπηλιές. Το ψάχνουν εκεί που δεν υπήρχε»! Δεν το ψάχνουν, όμως, εκεί που πραγματικά υπήρχε. Ούτε στους ανώνυμους ποιητές των Δημοτικών μας τραγουδιών, που τόνιζαν σε κάθε στιχούργημα την ιστορία μας, το παρελθόν μας, την συνέχεια τού Γένους μας, ντύνοντας τους στίχους με την μουσική της φλογέρας, δηλαδή του προγονικού μας αυλού, το ψάχνουν. Μήπως αυτοί δεν ήσαν δάσκαλοι ενός σχολειού, που, αν και φανερό, περνούσε απαρατήρητο, ήταν δηλαδή κρυφό; Όλα αυτά, λοιπόν, έθρεψαν τις ρίζες κι έτσι, όταν ήλθε η στιγμή τής Λευτεριάς, το δένδρο του Ελληνισμού έβγαλε νέα κλαδιά, νέα φύλλα και νέα άνθη. Έτσι άλλωστε έκαναν πάντα οι Έλληνες. Κορόϊδευαν τους κατακτητές κάτω από την μύτη τους! Έτσι θα κάνουν και τώρα! Παρ’ όλα τα τούρκικα σήριαλ, τα "γκρήκλις", τις "λάιφ στάιλ" εκπομπές, την παραποίηση τής ιστορίας μας, την αποσιώπηση του ελληνικού μεγαλείου. Έχουν ήδη αρχίσει να το κάνουν. Απλώς, για μία ακόμη φορά οι κατακτητές δεν το έχουν καταλάβει και θα γελοιοποιηθούν ξανά!

No comments: