Monday, December 2, 2013

Η ΝΕΟΤΑΞΙΚΗ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (... μετά οίας ανεπιστημοσύνης και μαλακίας γενήσοιτο – Θουκ. Ε,7,2)

Του Αντωνίου Α. Αντωνάκου Καθηγητού – Κλασσικού Φιλολόγου Ιστορικού – Συγγραφέως Είναι γνωστόν ότι οι επιστήμες υπάρχουν για να εξυπηρετούν τους ανθρώπους και την γνώση. Η λέξη "επιστήμη" προέρχεται εκ του ρήματος "επίσταμαι", που σημαίνει "γνωρίζω καλά". Άρα "επιστήμων" είναι "αυτός που γνωρίζει καλά την επιστήμη του". Προανέφερα τον ορισμό, διότι θέλω να αντιπαραβάλω την "επιστημοσύνη" της κ. Ρεπούση, η οποία τον τελευταίο καιρό κτυπά δίκην μυδραλιοβόλου το ελληνικό οικοδόμημα και την ελληνική αξιακή ιστορία. Να ξεκαθαρίσω ότι η επιστημοσύνη στις ημέρες μας δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τα πτυχία και τις περγαμηνές. Τα τελευταία δίδονται με πάρα πολλούς τρόπους, με στόχο την εξυπηρέτηση του συστήματος, το οποίο έχει ανάγκη από κατασκευασμένους "ειδικούς", που θα καλύψουν με τον "επιστημονικό τους μανδύα" τις θέσεις του. Ηττοπαθείς, ψοφοδεείς και εθνομηδενιστικές τάσεις είδαμε πολλές φορές στον 20ό αιώνα! Ειδικά όσον αφορά τους πολιτικούς ταγούς, διαπιστώσαμε πολλές φορές έναν ανεπίτρεπτο ραγιαδισμό, ο οποίος εξιλεώθηκε μέσα από την αντρίκια ελληνική στάση κάποιων προσωπικοτήτων. Ο Ναύαρχος Κουντουριώτης, για παράδειγμα, είχε λάβει εντολή από την τότε ηγεσία να μη προκαλέσει τους τούρκους για να μη θέσει τον "Αβέρωφ" σε κίνδυνο. Τους αγνόησε και είπε «Με την βοήθειαν του Θεού, τας ευχάς του Βασιλέως μας και εν ονόματι του Δικαίου, πλέω μεθ’ ορμής ακαθέκτου και με την πεποίθησιν της νίκης κατά του εχθρού του Γένους». Αλλά και αργότερα, το 1954, όπως προκύπτει από έγγραφο, που έχω στα χέρια μου, του Επιθεωρητού Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Βεροίας Παν. Γκίκα, «κατόπιν της υπ. Αριθμ. 980 Ε.Π./10-3-54 διαταγής του κ. Γεν. Επιθεωρητού παραγγέλλομεν όπως κατά τον εορτασμόν της 25ης Μαρτίου αποφευχθή παν ό,τι αμέσως ή εμμέσως θα ηδύνατο να θίξη την ευαισθησίαν του Τουρκικού Έθνους προς το οποίον μας συνδέει νυν ειλικρινής φιλία... Επ’ουδενί λόγω επιτρέπεται η υπόθαλψις μίσους κατά του τουρκικού λαού, όστις σήμερον προασπίζει τα πολιτιστικά ιδεώδη υπέρ των οποίων ο Ελληνικός Λαός αγωνίζεται.... Επίσης δέον να αποφεύγεται πάσα πρόκλησις και κατά του ετέρου συμμάχου του τριμερούς συμφώνου της Γιουγκοσλαυΐας». Υπήρχαν λοιπόν και κατά το παρελθόν ραγιαδιστικά σύνδρομα, τα οποία εβαπτίζοντο "άψογες στάσεις". Αυτό, όμως, που συμβαίνει στις ημέρες μας είναι τρομερό. Αναθεωρητές ιστορικοί, εθνομηδενιστές και αμφισβητίες των πάντων, βομβαρδίζουν με ανιστόρητες νεοταξικές θεωρίες το μυαλό των απαιδεύτων πλέον Ελλήνων, οι οποίοι μη έχοντας γνώσεις και διαβρωμένοι από το λάϊφ στάϋλ και τον Σουλεϊμάν αναρωτώνται, μήπως... Γνωρίζουμε ότι οι πτυχιούχοι των πανεπιστημιακών Σχολών κατά την ορκωμοσία τους, «ομνύουν όρκον πρό του Πρυτάνεως και του Κοσμήτορος της Σχολής ότι κατ’ Επιστήμην βιώσονται ασκούντες ταύτην δίκην θρησκείας εν πνεύματι και αληθεία». Και ένας ιατρός π.χ. αν δεν εφαρμόσει τον όρκο τού Ιπποκράτους και προβεί σε ιατρικό σφάλμα, καταδικάζεται και του αφαιρείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Το ίδιο παθαίνει ένας πολιτικός μηχανικός. Αν το οικοδόμημα που θα κτίσει έχει ευτελή υλικά και εφαρμογές εκτός αρχιτεκτονικού σχεδίου και γκρεμισθεί, ο ίδιος καταδικάζεται και, εκτός από την επιβολή ποινικής τιμωρίας, του αφαιρείται και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να υπάρξει αντίστοιχη ποινή και σε αυτούς, που ασελγούν επί της ιστορίας και τραυματίζουν θανάσιμα το ιστορικό σώμα τής Ελλάδος ή έχουν προκαλέσει δολιοφθορά στο οικοδόμημά της αποκόπτοντας τους πυλώνες της; Δεν θα έπρεπε να αφαιρεθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος της "ιστορικού" από ένα άτομο που δεν "βιοί κατ’ επιστήμην"; Ποιός είναι αυτός που κρίνει την επιστημονικότητα των απόψεων; Μα τα αντικειμενικά στοιχεία. Το αρχειακό υλικό. Τα ιστορικά ντοκουμέντα και έγγραφα. Η ίδια η μνήμη! Πώς λοιπόν βγαίνει η εν λόγω ιστορικός και ισχυρίζεται ότι δεν έγινε γενοκτονία στον Πόντο; Πού στηρίζεται; Δεν έχει διαπιστώσει το ξεκλήρισμα των Ελλήνων του Πόντου; Ο συνάδελφός της καθηγητής τού Πανεπιστημίου της Μακεδονίας Κώστας Φωτιάδης έχει συγγράψει 14 τόμους με τα ντοκουμέντα της Γενοκτονίας των Ελλήνων τού Πόντου! Δεν τα είδε; Δεν τα έλαβε υπ’ όψιν; Κι αν δεν τα πιστεύει, γιατί δεν τα αντέκρουσε επιστημονικώς; Πώς ομιλεί για "συνωστισμό" στην παραλία της Σμύρνης, αγνοώντας τουλάχιστον τις αναφορές του Αμερικανού Προξένου Τζωρτζ Χόρτον και το βιβλίο του "The blame of Asia" (Η μάστιγα της Ασίας, ελληνική έκδοση ΕΣΤΙΑΣ). Πώς αποκαλεί "μύθο" τον χορό τού Ζαλόγγου, όταν υπάρχει ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, ο οποίος στο ποίημά του «Εις τον θάνατον τού Λόρδου Μπάϋρον» αφιερώνει πέντε τετράστιχα στο πολύστιχο αυτό έργο: «Τες εμάζωξε εις το μέρος / του Τσαλόγγου το ακρινό / της Ελευθεριάς ο έρως / και τες έμπνευσε χορό ... Τέτοιο πήδημα δεν το είδαν / ούτε γάμοι ούτε χαρές / κι άλλες μέσα τους επήδααν / αθωότερες ζωές». Οι αθωότερες ζωές ήσαν τα παιδιά που κυοφορούσαν οι γυναίκες του Ζαλόγγου! Όχι λοιπόν, δεν υπάρχει επιστημοσύνη στις απόψεις της κ. Ρεπούση! Υπάρχει μόνο εξυπηρέτηση αλλοτρίων συμφερόντων και νεοταξικών αντιλήψεων με στόχο μόνο την αποδόμηση τού Ελληνισμού. Και αναρωτιέμαι μήπως η βουλή, η οποία χωρίς πολλή σκέψη ψήφισε την ποινικοποίηση της αρνήσεως του ολοκαυτώματος, θα έπρεπε να ποινικοποιήσει με το ίδιο σκεπτικό και την άρνηση "εθνικών" (δηλαδή "αληθών" κατά τον Σολωμό) ιστορικών θέσεων! Η κ. Ρεπούση απέτυχε στο θέμα του συνωστισμού. Θα αποτύχει και στο θέμα τής αμφισβήτησης της Γενοκτονίας των Ποντίων. Και ξέρετε γιατί; Διότι σε κάθε ελληνικό σπίτι υπάρχει είτε εξ αίματος είτε εξ αγχιστείας τουλάχιστον ένα άτομο, που μεταφέρει την πραγματική ιστορία του Ελληνισμού. Για τους νεοταξίτες αναθεωρητές αλλά και εθνομηδενιστές ιστορικούς, όμως, η αποστολή δεν έχει τελειώσει. Εκκρεμούν τα Σκόπια, που πρέπει να τα παρουσιάσουν σαν "Μακεδονία", διαστρεβλώνοντας τις πηγές και αποσιωπώντας τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Υπάρχει και η Αλβανία, που διεκδικεί την ελληνική Ήπειρο. Υπάρχει η Βουλγαρία, που θέλει την Καβάλα. Υπάρχει η Θράκη, που θέλουν να αποκοπεί από τον ελληνικό ιστό. Έχουν πολλή δουλειά, λοιπόν, όλοι αυτοί. Μεγαλώνει όμως και η ευθύνη η δική μας να ενημερώσουμε τον κόσμο και να αντισταθούμε! Να απομονώσουμε τους αναθεωρητές και τα φερέφωνά τους. Να αποκτήσουμε ιστορικό υπόβαθρο. Κι αυτό σίγουρα δεν μπορούμε να το αποκτήσουμε βλέποντας Σουλεϊμάν. Αν δεν το καταφέρουμε η νέα Άλωση είναι κοντά. Κι αυτή την φορά η ευθύνη όλων μας θα είναι πολλαπλή!

No comments: